Taalbeleid

Lokale besturen moeten de taalwetgeving naleven. Galmaarden behoort tot de Vlaamse Gemeenschap. Bijgevolg is de voertaal Nederlands.

De toenemende diversiteit binnen onze bevolking vormt een uitdaging voor onze dienstverlening. Er is nood aan een gemeenschappelijke beleid dat meer duidelijkheid schept voor zowel burgers als medewerkers. Gepaste afspraken en acties die gesteund worden door het beleid én haar medewerkers, bevorderen de dienstverlening en de klantvriendelijkheid van het lokaal bestuur.

Laatst aangepast op: 03-01-2023 om 12:26