Reglement jaarlijkse tegemoetkoming gratis restafvalzakken, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 december 2019 en gepubliceerd op 9 januari 2020

 
Aan inwoners van de gemeente Galmaarden die door medische redenen een verhoogde afvalkost hebben, wordt een jaarlijkse tegemoetkoming verleend onder de vorm van 1 rol restafvalzakken van 60 liter of 2 rollen van 30 liter per aanvrager.

Welke voorwaarden zijn er aan de aanvraag verbonden? 

  1. op 1 januari van het jaar van de aanvraag dient de aanvrager gedomicilieerd te zijn in de gemeente Galmaarden;
  2. de aanvrager mag niet verblijven in een instelling of rust- en verzorgingstehuis; 
  3. voorleggen van een attest van de behandelende geneesheer waarop vermeldt staat dat de betrokkene voldoet aan de medische voorwaarden om in aanmerking te komen van de gratis restafvalzakken. 
  4. medische voorwaarden: geldt voor inwoners met specifieke gezondheidsproblemen zoals tijdelijke of blijvende incontinentie, stomapatiënten, nierdialysepatiënten en patiënten die drager zijn van een PEG-sonde (voedingssonde). Om de privacy van de patiënt te respecteren verklaart de behandelende arts in het aanvraagformulier dat de aanvrager voldoet aan de medische voorwaarden.

 

Meer info
milieu@galmaarden.be - 054 89 04 30
Het reglement vind je hier.
Het aanvraagformulier vind je hier.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]