Aanvraag terras op openbaar domein

Als je een terras wilt uitbaten op het openbaar domein, moet je hiervoor een vergunning aanvragen. Dit doe je aan de hand van het onderstaand aanvraagformulier.

Het terras moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze staan uitgebreid beschreven in het terrasreglement, goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 mei 2023.

Het terrasreglement maakt duidelijk wat je mag of niet mag en geeft je nog voldoende vrijheid om jouw terras in te vullen naar jouw noden en wensen. Het beschrijft onder meer:

  • De procedure
  • Vergunningsvoorwaarden
  • Inrichtingsmogelijkheden
  • Terrasmeubilair
  • ...

Gelegenheidsterras

Een horecazaak die niet over een vergund terras beschikt en gelegen is in een voor het verkeer tijdelijk afgesloten zone ter gelegenheid van een door het lokaal bestuur goedgekeurd evenement, kan een aanvraag indienen voor het tijdelijk plaatsen van een terras.

Een horecazaak die over een vergund terras beschikt en gelegen is in een voor het verkeer tijdelijk afgesloten zone ter gelegenheid van een door het Lokaal bestuur goedgekeurd evenement, kan een aanvraag indienen voor een tijdelijke uitbreiding van het terras.

De aanvraag voor een gelegenheidsterras moet per evenement worden aangevraagd.


Meer info

Alle informatie, procedures, voorwaarden vind je terug in het terrasreglement.

Laatst aangepast op: 03-07-2023 om 15:02