Tweede verblijven

Digitale aangifte

In Galmaarden is een belastingreglement voor tweede verblijven van kracht.

Als tweede verblijf wordt beschouwd: "Elke private woongelegenheid in Galmaarden waarvan diegene die er kan verblijven, voor deze woongelegenheid niet ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Galmaarden. Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes en alle andere woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans, die al of niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger."

Volgens het gemeentelijk belastingreglement is de belasting tweede verblijven verschuldigd door de persoon die eigenaar is van het tweede verblijf op 1 januari van het aanslagjaar. In geval meerdere personen eigenaar zijn van het pand, kan op vraag van de belastingplichtigen de belasting worden uitgesplitst volgens hun wettelijk deel van in eigendom.

Deze jaarlijkse belasting bedraagt 990 euro per tweede verblijf.

Je dient uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar aangifte te doen van elk tweede verblijf die je in de gemeente bezit. Dit doe je door het aangifteformulier digitaal in te vullen via de knop bovenaan of door het aangifteformulier onderaan de pagina te downloaden en volledig ingevuld op te sturen naar het lokaal bestuur, Marktplein 17, 1570 Galmaarden.

Gerelateerde items

Laatst aangepast op: 30-12-2022 om 12:13