Vast Bureau

Het vast bureau is belast met het dagelijks beheer van het OCMW en bestaat uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen.

De vergaderingen zijn niet openbaar. Het vast bureau komt in principe elke woensdagvoormiddag bijeen. 

Samenstelling

 • Ludo Persoons CD&V

  Bevoegdheden:

  politie - brandweer - volksgezondheid - burgerlijke stand, bevolking, kieszaken - veiligheid - noodplanning - verkeer en mobiliteit - vieringen en ontvangsten - openbare werken - nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, riolering, kabeltelevisie, aardgas, alternatieve energie) - waterlopen - groenbeleid, parken en plantsoenen - begraafplaatsen - patrimonium (gebouwen, gronden en wegen) - technische uitvoeringsdiensten (inclusief winterdienst) - markten en kermissen


  Wens je een gesprek?

  Zit je met een vraag of een probleem waarover je het graag eens wil hebben met de burgemeester? Maak dan een afspraak met hem of kom zonder afspraak langs tijdens zijn zitdag in het gemeentehuis.

  Functies

  Burgemeester
 • Patrick Decat CD&V

  Bevoegdheden: 

  ruimtelijke ordening en stedenbouw -  - milieu (leefmilieu, duurzaamheid, klimaat, dierenwelzijn, afvalbeleid) 

  Functies

  1ste Schepen
 • Marleen Merckaert CD&V

  Bevoegdheden:

  onderwijs  - kinderopvang - speelpleinwerking - jeugd - ontwikkelingssamenwerking - lokale economie - communicatie (informatieblad, website, sociale media) - participatie

  Functies

  2de Schepen
 • Ludo Van Paepegem CD&V

  Bevoegdheden:

  financiƫn - personeel - organisatiebeheersing - cultuur (inclusief academie muziek, woord en dans) - evenementen - erfgoed - musea - archief - bibliotheek - toerisme - erediensten - ICT

  Functies

  3de Schepen
 • Kurt Penninck CD&V

  Bevoegdheden:

  welzijn - sociale zaken - senioren - werk - gelijke kansen - integratie - sociale huisvesting - sport - landbouw

  Functies

  4de Schepen