Vast Bureau

Het vast bureau is belast met het dagelijks beheer van het OCMW en bestaat uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen.

De vergaderingen zijn niet openbaar. Het vast bureau komt in principe elke woensdagvoormiddag bijeen. 

Samenstelling

 • Patrick Decat CD&V

  Bevoegdheden: 

  politie - brandweer - volksgezondheid - burgerlijke stand, bevolking, kieszaken - veiligheid - noodplanning - ruimtelijke ordening en stedenbouw - verkeer en mobiliteit - milieu (leefmilieu, duurzaamheid, klimaat, dierenwelzijn, afvalbeleid) - vieringen en ontvangsten - participatie

  Functies

  Burgemeester
 • Ludo Persoons CD&V

  Bevoegdheden:

  openbare werken - nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, riolering, kabeltelevisie, aardgas, alternatieve energie) - waterlopen - groenbeleid, parken en plantsoenen - begraafplaatsen - patrimonium (gebouwen, gronden en wegen) - technische uitvoeringsdiensten (inclusief winterdienst) - markten en kermissen

  Functies

  1ste Schepen
 • Marleen Merckaert CD&V

  Bevoegdheden:

  onderwijs  - kinderopvang - speelpleinwerking - jeugd - ontwikkelingssamenwerking - lokale economie - communicatie (informatieblad, website, sociale media)

  Functies

  2de Schepen
 • Ludo Van Paepegem CD&V

  Bevoegdheden:

  financiĆ«n - personeel - cultuur (inclusief academie muziek, woord en dans) - evenementen - erfgoed - musea - archief - bibliotheek - toerisme - erediensten - ICT

  Functies

  3de Schepen
 • Kurt Penninck CD&V

  Bevoegdheden:

  welzijn - sociale zaken - senioren - werk - gelijke kansen - integratie - sociale huisvesting - sport - landbouw

  Functies

  4de Schepen