Veilige schoolomgevingen

Tijdens het zomerverlof van 2022 heeft onze technische dienst in de schoolomgevingen van de GBS Galmaarden (Hoogstraat), GBS Herhout (Winterkeer), GBS Tollembeek (Hernestraat) en het Sint-Catharinacollege (Bergstraat), de nodige aanpassingen aan de verkeersborden uitgevoerd.

Wegmarkeringen en fietssuggestiestroken in de schoolomgevingen

Ondertussen werden er fietssuggestiestroken voorzien in de Hoogstraat, de Kapellestraat, de Winterkeer en de Hernestraat.
(!) Opgelet: De voorrangsregeling op het kruispunt Zwaanstraat met Winterkeer is hierdoor gewijzigd. Het verkeer rijdend op de Winterkeer zit in de voorrang, het verkeer komende vanaf de Zwaanstraat dient voorrang te verlenen.

Bergstraat is éénrichtingsverkeer

Voor de Bergstraat geldt vanaf 1 september 2022 een nieuwe regeling:

  • Gemotoriseerd verkeer zal nog enkel toegelaten zijn komende vanaf het kruispunt van de Bergstraat met de Watermolenstraat/Stationsstraat in de richting van het centrum.
  • Fietsers zullen nog steeds in beide richtingen worden toegelaten en vanaf dan ook gebruik kunnen maken van de fietsstraat.
    • In een fietsstraat mag je met de auto inrijden, maar je mag er niet sneller rijden dan 30 km/u.
    • Je mag er met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen.

Fietssuggestiestroken in de Repingestraat en de Bakkerstraat

Ook de Repingestraat en de Bakkerstraat zijn voorzien van fietssuggestiestroken door het aanbrengen van een fietslogo met een pijl op regelmatige tussenafstand. Het kruispunt van de Repingestraat met de Repekouter/Ezelveldstraat is eveneens uitgerust met fietssuggestiestroken. Hier werd gekozen voor een okerkleurige strook om het kruispunt extra te accentueren.