Verbintenis tot tenlasteneming

Maak een afspraak

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document dat de dienst vreemdelingen aanmaakt indien een inwoner een visumplichtige buitenlander wil uitnodigen voor een kort verblijf in België en deze zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Procedure

De tenlasteneming wordt aangegaan door één natuurlijk persoon (de garant). Deze heeft de Belgische nationaliteit of een machtiging of toelating om voor onbepaalde duur in België te verblijven. De garant stelt zich met de verklaring tot tenlasteneming financieel verantwoordelijk voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring.

Als je jouw hoofdverblijfplaats in Galmaarden hebt en je zich garant wil stellen voor een vreemdeling kan je bij de dienst Burgerzaken een formulier van verbintenis tot tenlasteneming krijgen of indienen. Het formulier kan je op deze pagina downloaden.


Wat meebrengen

 • Jouw identiteitskaart of verblijfskaart.
 • Bewijzen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt om garant te staan (loonfiches laatste 3 maanden, pensioenfiches, bewijs van uitkeringen, belastinguittreksel van het voorafgaande jaar).
 • Gegevens van de buitenlander die naar België wenst te komen:
  • naam en voornaam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • nationaliteit
  • nummer van het nationaal paspoort (geen rijksregisternummer)
  • duur van het verblijf (max 90 dagen)
  • adres van verblijfplaats
  • plaats van de ambassade waar de visumaanvraag zal gebeuren
Laatst aangepast op: 03-01-2023 om 13:30