Verlenging gemeentelijk belastingreglement op tussenkomsten van de PZ Pajottenland

Verlenging gemeentelijk belastingreglement op tussenkomsten van de PZ Pajottenland, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 oktober 2022.

Laatst aangepast op: 03-01-2023 om 13:47