Vervoer kampmateriaal

Sinds enkele jaren voorziet de gemeente, op vraag van de jeugdverenigingen, ondersteuning voor vervoer van materialen en goederen naar de kampplaats tijdens het zomerkamp. Om deze dienstverlening correct en uniform te kunnen blijven aanbieden, werd er een reglement met de afspraken en voorwaarden opgesteld.

Elke erkende jeugdvereniging(*) die een vakantiekamp organiseert met tenminste 4 overnachtingen kan per kamp rekenen op gemeentelijk vervoer van het materiaal heen en terug, zolang de kampplaats zich op Belgisch grondgebied bevindt.

De aanvraag voor gratis kampvervoer dient tenminste 8 weken voor aanvang van het kamp te gebeuren bij de dienst vrije tijd (jeugd@galmaarden.be).
Samen met de aanvraag dienen 2 contactpersonen opgegeven te worden die aanwezig zullen zijn voor het vervoer (naam + telefoonnummer). De dienst vrije tijd bevestigt de datum na overleg met de technische dienst. 
Het kampvervoer gebeurt in principe op een werkdag. Kampmateriaal wordt enkel in uitzonderlijke gevallen vervoerd op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag.

De aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld. Per werkdag kan slechts eenmaal een vervoer plaatsvinden, tenzij combinatie van vervoer door onze diensten mogelijk wordt geacht.

(*)Een vereniging binnen het werkveld 'jeugdwerk' die na indiening van een erkenningsdossier erkend wordt door het lokaal bestuur van Galmaarden.

Laatst aangepast op: 29-12-2022 om 15:43