Voorlopig rijbewijs

Wat
U krijgt een voorlopig rijbewijs als u slaagde voor het theoretisch rijexamen. Met het voorlopig rijbewijs mag je met een voertuig op de openbare weg rijden om je voor te bereiden op het praktisch rijexamen.
  
Welke types voorlopig rijbewijs kan je aanvragen?
 

model 3: voor alle categorie├źn motorfietsen, vrachtwagens, bussen met of zonder aanhangwagen en bij de overgang van een beperkt rijbewijs (voor voertuigen met een automatische schakeling) naar een volwaardig rijbewijs categorie .

 • Dit type voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig.
 • Afhankelijk van de categorie krijgt u het vanaf 18 jaar.
 • U bent niet verplicht om rijschool te volgen behalve voor categorie A.
 • Ten vroegste na 1 maand legt u examen af.

model 18: enkel voor categorie B

 • U krijgt het vanaf 18 jaar en het blijft 18 maanden geldig.
 • U mag rijden zonder begeleiding.
 • U bent verplicht om 20 uur praktische rijles te volgen.
 • Ten vroegste na 3 maanden legt u met de rijschool een praktisch examen af.
 • U mag vergezeld worden door één persoon die minstens 24 jaar is en die een rijbewijs B heeft.

model 36: enkel voor categorie B

 • U krijgt het vanaf 17 jaar en het is 36 maanden geldig.
 • U mag niet rijden zonder begeleider.
 • U bent niet verplicht om rijschool te volgen.
 • Ten vroegste na 3 maanden legt u met uw begeleider en met een eigen wagen een praktisch examen af.
 • Met uitzondering van de begeleider(s) mag u geen passagiers vervoeren.
 • De begeleider(s) word(t)en vermeld op het voorlopig rijbewijs.
 • De begeleider:
  • heeft minstens 8 jaar een geldig Belgisch of Europees rijbewijs;
  • werd de laatste 3 jaar niet veroordeeld voor ernstige verkeersovertredingen;
  • heeft niemand anders onder begeleiding (uitzondering: eigen kinderen, pleegkinderen, kinderen van de wettelijke partner, zussen, broers).

Hoe vraagt u een voorlopig rijbewijs aan?

Vraag een voorlopig rijbewijs aan in het gemeentehuis, dienst burgerzaken, u moet uw voorlopig rijbewijs persoonlijk aanvragen. 

Voorlopig rijbewijs verloren of gestolen?

Doe onmiddellijk aangifte bij het dichtstbijzijnde politiebureau of bij uw lokale politie. Bij verlies of diefstal in het buitenland kan u ter plaatse aangifte doen, maar u moet nadien ook aangifte doen bij een Belgische politiedienst.

Met het attest van verlies dat u ontvangt, kan u een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen. De geldigheid van het attest van verlies is beperkt in tijd. Vraag dus zo snel mogelijk een nieuw rijbewijs aan.

Het attest van verlies vervangt uw voorlopig rijbewijs niet. U moet eerst een duplicaat van uw voorlopig rijbewijs afhalen, voordat u een voertuig bestuurt.

Goed om weten

De gemeente Galmaarden reikt vanaf 1 oktober 2013 het voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel uit.

Wat brengt u mee? 

 • Uw identiteitskaart.
 • Een aanvraagformulier. Dat krijgt u bij het examencentrum na een geslaagd theoretisch examen.
  • Voor het voorlopig rijbewijs model 36 vult de begeleider zijn/haar gegevens in op dit attest en ondertekent hij/zij het formulier. Als de begeleider niet in Galmaarden woont, moet hij/zij eerst naar het gemeentebestuur van de woonplaats met het aanvraagformulier. 
 • Eventueel attest van de rijschool waar u de opleiding volgde.
 • Kopie van het rijbewijs of identiteitskaart van de begeleider(s).
 • Een als de foto op uw huidige identiteitskaart niet meer gelijkend is.
 • Attest van verlies bij verlies/diefstal.

Tarief

 • U kan betalen met bancontact.
 • 20 euro
 • 20 euro voor een duplicaat

Afhalen voorlopig rijbewijs

Het voorlopig rijbewijs wordt persoonlijk afgeleverd of aan een derde persoon die in het bezit is van een volmacht van de aanvrager. 

Ouders die het (voorlopig) rijbewijs van hun minderjarig kind komen afhalen, hebben hiervoor geen machtiging van hun kind nodig.

Opgelet! U hebt 3 maanden om uw voorlopig rijbewijs op te halen in het gemeentehuis. Na deze 3 maanden wordt uw rijbewijs vernietigd. Hierin volgen we de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit. 

Meer info:

Goca (Groepering van erkende ondernemingen voor Autokeuring en Rijbewijs): www.goca.be

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs

 
 


┬ę Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]