Vossen en marters

Marterachtigen

De meest voorkomende marterachtigen zijn steenmarter, bunzing, wezel en hermelijn. Het zijn slimme roofdieren die graag dicht bij mensen wonen. Met hun opstaande oortjes en dikke vacht zien ze er heel aaibaar uit. Marterachtigen zijn bovendien nuttige diertjes: ze helpen muizen- en rattenplagen te voorkomen.
  

Schade voorkomen 

Vooral steenmarters maken het soms nogal bont. Dan zorgen ze voor geluidsoverlast of beschadigen ze daken, isolatie of auto-onderdelen. Soms belagen ze zelfs kleine huisdieren, zoals cavia’s en konijnen.

Op de website van het Agentschap voor Natuur & bos vind je een overzicht van preventieve basismaatregelen die je kan nemen om schade door marterachtigen te voorkomen. De extra ingrepen kunnen het effect van de basismaatregelen versterken. 

Schadevergoeding

Heb je toch schade geleden door een steenmarter, bunzing, wezel of hermelijn? Dan kan je in aanmerking komen voor een vergoeding. Om aanspraak te maken op een schadevergoeding moet u uw schade kunnen aantonen en minstens één van de verplichte basismaatregelen genomen hebben. 

Meer info

Meer info vind je hieronder in de brochure '(Samen)leven met marters en co' of surf naar www.steenmarter.be

Vossen

Vossen zijn prachtige roofdieren. Ze zijn dol op muizen en ratten en helpen zo knaagdierplagen te voorkomen. Ook zwakkere of zieke wilde dieren ruimen ze uit de weg, waardoor ze populaties gezond houden. Nu vossen weer meer voorkomen in Vlaanderen, moeten we opnieuw wennen aan hun aanwezigheid. 

Schade voorkomen 

Vossen eten heel gevarieerd. Ze jagen op vogels en kleine zoogdieren, maar verorberen ook vruchten, bessen en insecten. Op zoek naar iets lekkers kunnen ze ongewild domeinen binnendringen waar ze schade kunnen veroorzaken. Een vos kiest doorgaans de gemakkelijkste weg naar een prooi. Als hij in een kippenhok binnenraakt, doodt hij vaak alle aanwezige dieren. Na een smakelijke maaltijd laat hij het gros onaangeroerd achter. Ook in pasgeboren biggen en lammetjes durft hij zijn tanden te zetten. 

Op de website van het Agentschap voor Natuur & bos vind je een overzicht van preventieve basismaatregelen om vossen de toegang tot jouw eigendom te beletten. De extra ingrepen kunnen het effect van de basismaatregelen versterken. Bieden de basismaatregelen onvoldoende bescherming tegen schade, dan kan je overgaan tot bestrijding of bijzondere jacht.
 

Schadevergoeding

Heb je schade geleden door een vos? Dan kan je in aanmerking komen voor een vergoeding. Om aanspraak te maken op een schadevergoeding moet je kunnen aantonen dat:

  • De vos afkomstig is uit een natuurgebied
  • Het betrokken natuurgebied in beheer is bij de Vlaamse overheid of een erkende terreinbeherende vereniging
  • De soort in het natuurgebied niet bejaagbaar is en ook niet bestreden mag worden
  • Bovendien moet je jouw schade kunnen aantonen en minstens één van de verplichte basismaatregelen genomen hebben. Indien toegelaten, moet je bijzondere jacht of bestrijding hebben toegepast. 

Meer info

Meer info vind je hieronder in de brochure '(Samen)leven met vossen'.

Bron: Agentschap voor Natuur en Bos

Laatst aangepast op: 03-01-2023 om 12:09