Uitleendienst

Het lokaal bestuur wil lokale verenigingen en evenementen ondersteunen op logistiek vlak en stelt hiervoor tal van materialen gratis ter beschikking. Onder andere stoelen, tafels, nadars, podiumelementen, tenten en een geluidsbegrenzer kunnen zo ontleend worden. Ontdek hier de volledige lijst van beschikbare materialen. Enkel voor het gebruik van de grote kadertent wordt een vergoeding gevraagd. 
 
Wie kan materiaal ontlenen?
  • erkende en niet-erkende Galmaardse verenigingen;
  • gemeentelijke adviesraden;
  • scholen uit Galmaarden;
  • externe organisaties waarin de gemeente Galmaarden participeert voor activiteiten op het grondgebied Galmaarden;
  • organisatoren van buurt- en straatfeesten;
  • lokale ondernemers;
  • gemeentebesturen van de omliggende gemeenten.
 
Hoe materiaal aanvragen?
  • Aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren aan de hand van het aanvraagformulier.
  • De aanvraag dient minimaal 4 weken voor de activiteit te gebeuren. 
  • De aanvraag kan maximaal 6 maanden voor de activiteit gebeuren.
 
Uitleenperiode
De uitleenperiode wordt bepaald in overleg met de dienst vrije tijd naargelang de duur van de activiteit, met een maximum van 5 dagen. 

Gebruikersvergoeding
Het materiaal kan – met uitzondering van de kadertent – gratis uitgeleend worden. Voor het gebruik van de kadertent wordt een gebruikersvergoeding van 350 euro gevraagd.
 
Waarborg
Voor elke uitleen wordt een waarborg gevraagd conform de materiaallijst.
De waarborg bedraagt minimaal 50 euro en kan nooit meer bedragen dan 250 euro.
 
Mobiel podium
De bepalingen uit het reglement voor het uitlenen van het mobiel podium door verenigingen van de gemeentebesturen die lid zijn van Pajottenland+ zijn integraal van toepassing.
De gebruikskost voor het mobiel podium bedraagt 200 euro.
 
Herbruikbare bekers
Het lokaal bestuur heeft 1.000 herbruikbare bekers ter beschikking voor de organisatie van evenementen. Deze kan je gratis uitlenen. Meer info vind je hier.

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]