SABAM en billijke vergoeding


SABAM en de billijke vergoeding zijn beide vergoedingen die betaald worden aan auteurs en artiesten om hun muziek te mogen gebruiken. Auteurs en artiesten kunnen niet verhinderen dat men hun repertoire gebruikt in het openbaar. In ruil daarvoor heeft de wetgever aan deze auteurs en artiesten een automatisch recht op vergoeding toegekend. 
 
Het verschil tussen SABAM en billijke vergoeding
Bij SABAM betaal je een vergoeding voor de componisten en tekstschrijvers als hun muziek in het openbaar wordt gespeeld. Die vergoeding is dus voor de AUTEURS van de muziek (de zogenaamde auteursrechten).
De billijke vergoeding is de vergoeding die moet betaald worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. Die vergoeding is dus voor de UITVOERDERS van de muziek (de zogenaamde uitvoerdersrechten). 
 
Hoe vraag je SABAM aan?
De gemeente Galmaarden betaalt voor enkele zalen een jaartarief aan SABAM, namelijk voor de polyvalente zaal (Baljuwzaal), de binnenkoer, de inkomhal, de Heerenzaal en de Brouwerzaal van het GC Baljuwhuis en voor het jeugdlokaal. Dat betekent dat gebruikers van die zalen achtergrondmuziek mogen spelen zonder SABAM te betalen. Voor live optredens moeten organisatoren wel nog SABAM betalen.
Voor andere (muziek)activiteiten en in andere lokalen moet wel steeds een SABAM-bijdrage betaald worden door de gebruiker.
 
Surf naar www.sabam.be om jouw aangifte te regelen.

 
Hoe vraag je billijke vergoeding aan?
De billijke vergoeding (voor opgenomen muziek) wordt voor dezelfde lokalen door het gemeentebestuur betaald voor zover het sociale en culturele activiteiten in het GC Baljuwhuis en jeugdactiviteiten in het jeugdlokaal betreft waarbij drank noch eten te koop wordt aangeboden. Dat betekent dat gebruikers van die zalen voor die activiteiten geen billijke vergoeding hoeven te betalen.
Organiseer je een evenement dat niet plaatsvindt in één van de voormelde zalen en/of organiseer je een andere activiteit, dan moet je billijke vergoeding betalen.
Surf dan naar www.bvergoed.be om het formulier te downloaden of doe online aangifte via www.kgebruikmuziek.be.  
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]