Vrijwilligers

Het lokaal bestuur Galmaarden kiest er bewust voor om binnen verschillende diensten een beroep te doen op de actieve, ondersteunende inzet van vrijwilligers. We ervaren de inzet en werkkracht van vrijwilligers als een waardevolle aanvulling op de prestaties van onze personeelsleden om een kwaliteitsvolle dienstverlening te waarborgen.

We willen met een vrijwilligersbeleid mensen op een laagdrempelige manier in contact brengen met elkaar en met de verschillende diensten van gemeente en OCMW.

Daarnaast biedt vrijwilligerswerk een mogelijkheid om talenten te ontwikkelen en iets te betekenen voor anderen in de maatschappij. Vrijwilligers blijven een grote meerwaarde in onze organisaties. Zij zijn samen met onze werknemers en bestuur het gezicht van het lokaal bestuur. Vrijwilligers maken een verschil voor onze dagelijkse werking. Een lokaal bestuur dat niet kan rekenen op de inzet van vrijwilligers is ondenkbaar. Onze dienstverlening zou niet zijn wat ze vandaag is zonder de inzet van vrijwilligers. Om die stelling kracht bij te zetten en de krachtlijnen toekomstbestendig te maken, schrijven we een vrijwilligersbeleid uit.
 
Met ons vrijwilligersbeleid willen we meer aandacht creëren voor het belang en de meerwaarde van vrijwilligerswerk.


Vrijwilligersbeleid lokaal bestuur Galmaarden

Ontdek in ons vrijwilligersbeleid onderaan deze pagina, een antwoord op deze vragen:

 • Wat is vrijwilligerswerk?
 • Welke diensten zetten vrijwilligers in?
 • Wie kan 'vrijwilligen'?
 • Wat zegt de wetgeving over vrijwilligerswerk?
 • Ben je als vrijwilliger verzekerd?
 • Welke vergoedingen zijn er als vrijwilliger?
 • Welke afspraken worden er gemaakt tussen de vrijwilliger en het lokaal bestuur?

Het uitgangspunt van vrijwilligerswerk is dat het onbetaald is. Het voorzien van een vergoeding door het bestuur is dus geen verplichting. Gemaakte kosten mogen vergoed worden, mits bepaalde spelregels in acht te nemen.
Binnen ons bestuur wensen wij vergoedingen te hanteren, waarbij we ervoor kiezen om enkel die vrijwilligersinzet financieel te waarderen die een regelmatig karakter vertoont of van die aard is dat ze een belangrijke verantwoordelijkheid (vb. begeleiding van kinderen/ouderen) meedraagt. (zie vrijwilligersbeleid)
 

Actuele noden

Vrijwilligers voor de Sociale Kledingwinkel

 • Enkele uren per maand beschikbaar zijn voor het sorteren van kleren en aanvullen van de rekken.
 • Momenteel is de Sociale Kledijwinkel open op woensdag tussen 14 en 16.30 uur. Sorteren en aanvullen gebeurt ook op een vrijdag morgen tussen 9 uur en 11 uur.
 • Openen en afsluiten van de Sociale Kledingwinkel.
 • Cliënteel ontvangen en begeleiden.
 • Het verloop van de Kledingwinkel aan de verantwoordelijke meedelen.

Vrijwilligers voor de gezelschapsdienst

Sla je graag een praatje, speel je graag een gezelschapsspel of luister je graag naar wat andere mensen te vertellen hebben?
Of maak je graag een uitstapje met andere mensen? Dan ben je geschikt voor de gezelschapsdienst. Jij zorgt dat de tijd voorbij vliegt! Wanneer en hoeveel je je wenst in te zetten, is volledig aan jou. 

Vrijwilligers scholen middagpauze

We zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers voor de scholen Tollembeek en Galmaarden die bereid zijn om mee te helpen tijdens de middag.

 • Uren tussen 11.30 en 14 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (dagen zelf te kiezen).
 • Borden en bestek en bekers klaarzetten. 
 • Temperatuur opmeten warme maaltijden.
 • Opscheppen van de maaltijden.
 • Vullen en ledigen afwasmachine.
 • Tafels afkuisen en vegen van de refter.

Vrijwilligers opvang scholen

Onze gemeentescholen hebben in totaal zo'n 900 leerlingen. Momenteel zoeken we dan ook specifiek vrijwilligers die zich nuttig willen maken in onze scholen. Bijvoorbeeld voor in de voor- en naschoolse opvang, bij de studietoezichten.
 

Vrijwilligers project Leeshelden

Een hart voor boeken? Een hart voor kinderen? 
Kan jij je af en toe eens vrijmaken op een zaterdag van 10 tot 11.30 uur?
Word vrijwilliger in onze bib!
We zijn op zoek naar extra voorlezers binnen ons project Leeshelden. Je begeleidt kinderen tijdens een lees-en spelmoment. De focus ligt op leesplezier en het is voor kinderen van het 2de en 3de leerjaar. Alles wordt kant-en-klaar aangeleverd.

Alle data vind je hier terug.  
Wens je jezelf op te geven? Of wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met onze bibliotheek via bibliotheek@galmaarden.be

Vrijwilliger worden

Zin om vrijwilliger te worden?

MELD JE HIER AAN


Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar sara.seys@galmaarden.be

Laatst aangepast op: 16-01-2024 om 15:54