WarmNest 2.0

Via het project WarmNest kan je als eigenaar een leegstand pand laten renoveren en zal je huurinkomsten krijgen in plaats van belastingen te betalen. Klimaatpunt Pajottenland en Zennevallei biedt je gratis ontzorging bij het omvormen van je huis naar een energiezuinige sociale woning. Het maakt niet uit of het pand al lang of nog maar pas leegstaat. 

Ongeschikt verklaarde of onbewoonbare panden komen ook in aanmerking om als leegstaand pand te laten renoveren.

Onder het motto minder leegstand en meer sociale woningen wil het project WarmNest je als eigenaar ontzorgen bij de renovatie op voorwaarde dat je je pand vervolgens sociaal verhuurt.

Meer info

Voor meer info, surf naar de website van Klimaatpunt of stuur een e-mail naar warmnest@klimaatpunt.be 

Laatst aangepast op: 07-02-2023 om 11:07