Warmtescans

Een warmtescan wordt gemaakt met een speciale warmtebeeldcamera, die infrarode warmtestraling vastlegt op foto. Dit heet een thermografische foto en geeft een eerste beeld van energieverliezen via het dak/muur/raam/vloer. Op dergelijke foto ziet men duidelijk niet-geïsoleerde gevels en daken, slecht geplaatste of uitgezakte isolatie en koudebruggen.

Van al ons energieverbruik gaat er 40% naar (de verwarming van) onze gebouwen. Een lagere energievraag van een gebouw door energiebesparende maatregelen en gebruik te maken van hernieuwbare energie, leidt automatisch tot minder CO2-uitstoot en lagere energiefacturen. Particulieren en gemeenten beschikken dus over een aanzienlijk besparingspotentieel op energetisch en financieel vlak.
30% van de energie in een woning gaat verloren via het dak, 20% via de muren, 15% via de ramen & deuren en 10% via de vloer. Een warmtescan van een woning is een zinvolle methode om onvermoede warmteverliezen in de woning op te sporen.
Doorgaans geeft de rode kleur aan waar de meeste energie verloren gaat.

Op basis van een beknopt verslagje van deze warmteverliezen is het mogelijk om energiebesparende aanpassingen aan de woning uit te voeren, dewelke automatisch leiden tot een verbeterde energieprestatie van de verwarming van de woning.

Ook bij een nieuwbouw kan een thermografische foto zinvol zijn om eventuele energielekken aan te tonen of na te gaan of er aan de opgelegde bouwvoorschriften (isolatie) werd voldaan.

Een warmtescan is een goede voorbereiding voor het opstellen van een benovatieplan.

De warmtebeelden worden in de winter genomen, als het gebouw wordt verwarmd, bij voorkeur op een bewolkte, droge dag. Het verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur moet ook voldoende groot zijn, anders is het energieverlies niet goed te meten.

Klimaatpunt doet enkel warmtescans in die gemeenten die hun inwoners hierin financieel steunen. De gemeente legt 100 euro bij waardoor de prijs voor de inwoner slechts 75 euro bedraagt. 

Meer info

Meer info vind je op de website van Klimaatpunt

Laatst aangepast op: 31-01-2023 om 13:32