Wegen- en rioleringswerken in Vollezele

Digitale infoavond
Op donderdag 17 november 2022 ging er een tweede infoavond door. De presentatie vind je hier terug.

 
Digitale infoavond
Op woensdag 25 augustus 2021 heeft het lokaal bestuur via een webinar de opzet van de werken en de afkoppelingsprincipes toegelicht.
De presentatie vind je hier terug.

 
 
Op een honderdtal plaatsen in Vlaanderen werkt Aquafin aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Ze bouwen installaties waar rioolwater wordt gezuiverd, vernieuwen bestaande riolen en leggen nieuwe riolen aan waar ze nog ontbreken. 

Aquafin & Fluvius ontwerpen momenteel een rioleringsproject in: Sint Leonardus, de Grunselborrestraat, de Oulstbergstraat, de Huismanstraat, de Congobergstraat en de Errebekstraat.
 
Deze werken omvatten:
  1. De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in bovenvermelde straten,
  2. Heraanleg van de wegenis volgens de bestaande toestand,
  3. De plaatsing van een pompstation op het laagste punt in de Grunselborrestraat (ter hoogte van huisnummer 2) om het afvalwater aan te sluiten op de collector afwaarts in Sint-Leonardus.

Wanneer beginnen de werken?
Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd. We werken alles verder in detail uit en vragen bij de verschillende instanties alle vergunningen aan. Na realisatie van de onteigeningen verwachten we dat de werken in het voorjaar 2022 zullen starten.

Overzichtsplan
Onderstaande figuur geeft een overzicht van het Fluvius aandeel (1) en het Aquafin aandeel (2) terug.
 
Tijdens de uitvoering van de werken kan de toegankelijkheid van de woning gedurende korte tijd verhinderd zijn. Het spreekt voor zich dat de aannemer de bewoners hiervan tijdig zal inlichten zodat eventuele problemen van toelevering vooraf zijn gekend en indien mogelijk hieraan een passende oplossing kan worden geboden. Voor dergelijke aangelegenheden neemt u dan ook best tijdig contact met de aannemer waarvan de coördinaten later zullen worden meegedeeld. Gedurende de werken kan u enige hinder ondervinden. Wij zullen hoe dan ook onze uiterste best doen om de werken zo comfortabel mogelijk te laten verlopen met een maximum aan toegankelijkheid en veiligheid. Wij hopen u met deze inlichtingen van dienst te zijn geweest, en danken u voor uw welwillende medewerking en uw begrip voor het ongemak dat de werken met zich zullen meebrengen.
 
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]