Wegen- en rioleringswerken in Tollembeek


 
Begin juni heeft het lokaal bestuur via een webinar de opzet van de werken en de afkoppelingsprincipes toegelicht, alsook een update van de planning en de huidige stand van zaken gegeven.
De webinar kan je hier herbekijken.
De presentatie vind je hier terug.
 
Via deze webinar hebben inwoners vernomen dat er voor de afkoppelingswerken voor een gescheiden rioleringsstelsel op privé terrein een premie kan worden aangevraagd.
Meer informatie vind je hier

Ontdek hier onze 'vraag en antwoord'-rubriek. 


 

In de loop van 2021 zal Fluvius (Riobra) in samenwerking met de gemeente en de NMBS via De Werkvennootschap wegen- en rioleringswerken uitvoeren in een aantal straten. 
 
Deze werken, waarvan het ontwerp werd opgemaakt door Sweco Belgium uit Brussel, omvatten:
  1. Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in hogergenoemde straten met doorpersing onder de spoorweg ter hoogte van het station (in opdracht van Riobra-Fluvius),
  2. Heraanleg van de wegenis in een asfaltverharding (Statiestraat, Kramerijkstraat, Stationsplein en Zeuningenstraat) en een betonverharding (Muylebeekstraat) afgeboord met watergreppels en boordstenen,
  3. Aanleg van langsparkeerstroken en voetpaden in betonstraatstenen in de Statiestraat,
  4. Aanleggen van voetpaden in betonstraatstenen langs weerszijden in de Muylebeekstraat en langs de pare kant van de Zeuningenstraat,
  5. Heraanleg en uitbreiding van de stationsparking Tollembeek tot 100 parkeerplaatsen,
  6. Aanleg van bijkomende parkeerplaatsen in de Kramerijkstraat opwaarts Kramerijkstraat 4 en aanleg van een voetpad in betonstraatstenen ter hoogte van het bebouwd gedeelte van de Kramerijkstraat,
  7. Aanleg van fietssuggestiestroken in de Statiestraat, Muylebeekstraat en Zwaanstraat.
Deze werken zullen worden gecombineerd met de vernieuwing/ontdubbeling van de waterleiding en het ondergronds brengen van elektriciteit/kabel/openbare verlichting in de Statiestraat tussen de Begijnhofstraat en de spoorweg. 

De werken zullen worden opgesplitst in meerdere fasen om de toegankelijkheid van de woningen en de stationsomgeving maximaal te vrijwaren waarbij er een wegomlegging zal ingevoerd worden voor het doorgaand verkeer.
 
Extra informatie voor buurtbewoners i.v.m. deze werken:


Update 22.01.2021
Wegens technische problemen zijn de nutsmaatschappijen genoodzaakt hun werken uit te stellen tot een nog nader vast te stellen tijdstip vermoedelijk aansluitend na aanleg van de riolering. Van zodra hierover meer concreet een planning kan worden gegeven zal een nieuwe update worden aangemaakt. Ook voor wat betreft de planning van de rioleringswerken kan momenteel nog geen startperiode worden meegedeeld aangezien het dossier administratief nog niet volledig afgerond is.

 

Tijdens de uitvoering van de werken kan de toegankelijkheid van de woning gedurende korte tijd verhinderd zijn. Het spreekt voor zich dat de aannemer de bewoners hiervan tijdig zal inlichten zodat eventuele problemen van toelevering vooraf zijn gekend en indien mogelijk hieraan een passende oplossing kan worden geboden. Voor dergelijke aangelegenheden neemt u dan ook best tijdig contact met de aannemer waarvan de coördinaten later zullen worden meegedeeld. Gedurende de werken kan u enige hinder ondervinden. Wij zullen hoe dan ook onze uiterste best doen om de werken zo comfortabel mogelijk te laten verlopen met een maximum aan toegankelijkheid en veiligheid. Wij hopen u met deze inlichtingen van dienst te zijn geweest, en danken u voor uw welwillende medewerking en uw begrip voor het ongemak dat de werken met zich zullen meebrengen.
 

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]