RWZI Galmaarden - fase 2

AANKONDIGING VAN OPENBARE ONDERZOEKEN:
Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de gemeente Galmaarden. Plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid en provincies staan hier niet vermeld.
 
GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
Van 11 maart 2019 tot en met 10 mei 2019:
  • Openbaar onderzoek en participatie van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van het RUP RWZI Galmaarden fase 2
  • Bezorg ons uw inspraakreactie voor 10 mei.
 
STAND IN DE PROCEDURE:
nog niet voorlopig vastgesteld
openbaar onderzoek nog niet gebeurd
nog geen advies Gecoro
principiële beslissing tot definitieve vaststelling nog niet gebeurd
definitieve vaststelling nog niet gebeurd
publicatie in staatsblad nog niet gebeurd
nog niet van kracht
 
OPENBARE ONDERZOEKEN:
 

BIJLAGEN MET VERORDENDE KRACHT:
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]