Woonwinkel Pajottenland

 

Advies
 
Heb je vragen over huren, kopen, bouwen, renoveren?
Woonwinkel Pajottenland geeft gratis en vrijblijvend advies over premies, rechten en plichten van huurder en verhuurder, betaalbaar wonen,...
Het advies is persoonlijk, vrijblijvend en gratis. Indien nodig of gewenst gaat men met jou de situatie ter plaatse bekijken.

Woonwinkel Pajottenland is een samenwerking tussen de Provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten en OCMW's van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen. Het project wordt financieel ondersteund door de Vlaamse gemeenschap.
  
In Galmaarden vind je ons elke donderdag van 13 uur tot 15 uur in het Sociaal Huis, Marktplein 19 in 1570 Galmaarden.
  
Goedkope leningen

3Wplus Energie Pajottenland verstrekt goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen aan de woning. 3Wplus Energie Pajottenland werkt samen met de gemeente Galmaarden als lokale entiteit van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) die het geld voor deze leningen ter beschikking stelt.
De goedkope energieleningen worden aangegaan voor een bedrag tot 10.000 euro met een rentevoet van 2%.
 
 
Conformiteitsattest

Wie een woning of kamer (bijv. studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet ervoor zorgen dat die woning of kamer voldoet aan bepaalde normen. De eigenaar-verhuurder kan bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woonnormen voldoet.
 
Het conformiteitsattest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht. Toch kan dit attest aan (potentiële) huurders de garantie bieden dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Vandaag bestaat er wel reeds een verplichting voor de SVK’s om  bij een nieuwe inhuurname een conformiteitsattest aan te vragen.
 
Het conformiteitsattest dient aangevraagd te worden bij de gemeenten, waarna de burgemeester binnen de 60 dagen een beslissing neemt aan de hand van het technisch verslag. Conform de wetgeving dient de burgemeester een "woningcontroleur” aan te stellen om dit onformiteitsonderzoek uit te voeren. Guido Bocktstael, technisch deskundige bij woonwinkel Pajottenland, heeft de expertise en is gemachtigd om dit onderzoek uit te voeren.
 
Indien u vragen heeft over de procedure omtrent het afleveren van conformiteitsattesten, kunt u steeds terecht bij Karolien Hendrickx - 0491 61 60 10.
  
 
 
Contact
Woonwinkel Pajottenland
Schepenbank van Lennik
A. Algoetstraat 31
1750 Lennik
T: 02 460 65 17
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]