Zelf voetpad onderhouden

Het lokaal bestuur hecht belang aan een propere buurt. De gemeentelijke diensten en partners zijn hier dagelijks voor in de weer. Maar we vragen ook aan elke inwoner om zijn of haar berm of voetpad te onderhouden.

We geven je voor elk seizoen enkele tips om dat te doen.


Lente en zomer

  • Hou je eigen stoep en greppel schoon en verwijder het onkruid.

Voetpad en greppel

  • Veeg afval en zand niet in de rioolkolken. Dat veroorzaakt verstoppingen en andere problemen.
  • Gooi afval en zand in de vuilnisbak.

Milieuvriendelijk onkruidvrij

  • Veeg je voetpad regelmatig met een harde bezem. Zo neem je de voedingsbodem voor onkruid weg.
  • Giet heet water (bv. kookvocht) op hardnekkig onkruid, zo tast je ook de wortel aan.
  • Onkruid heeft de minste groeikans als je het in een vroeg stadium verwijdert. Dus trek regelmatig de jonge plantjes uit.

Tuinen en plantsoenen

  • Snoei tijdig planten en bomen tegen de grenslijn. Zo hinderen ze niemand, maken ze het voetpad niet vuil met afvallende bladeren en bloemen en blijven alle verkeersborden en -lichten duidelijk zichtbaar.


Herfst

Bladeren

Raap bladeren op de stoep en in de greppel op.
Bladeren op een nat wegdek maken de baan gevaarlijk glad voor fietsers en voetgangers. Bovendien komen heel wat bladeren in de riolering terecht wat kan zorgen voor verstoppingen.

Afval aanbieden

In de herfst kan het wel eens flink waaien. Om te vermijden dat vuilniszakken weg- of openwaaien, en de straten vol komen te liggen met papier en ander afval, zet je jouw vuilniszakken best zo laat mogelijk, dus best pas 's ochtends, buiten. Als dat niet kan, groepeer je vuilniszakken dan. Zet ze eventueel samen met die van je buren. En zorg ervoor dat alles goed is vastgebonden, zeker bij papier en karton want dat waait snel weg.

Winter

Stoep sneeuwvrij maken

Het sneeuwvrij maken van de voetpaden is de plicht van elke burger. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor het sneeuwvrij maken van de stoep van je woning. Dat kan je best doen met een sneeuwschop of met strooizout.

  • Let er bij het sneeuwruimen op dat de goot zijn functie niet verliest om het smeltwater (zowel van het wegdek als van het voetpad) af te voeren naar de riolering. Het is dus niet de bedoeling dat de sneeuw in de goot geveegd wordt, waar het een traag smeltende ijsklomp vormt die de afvoer blokkeert.
  • Schep de geruimde sneeuw ook niet op de rijweg. Beter is het om de sneeuw zo dicht mogelijk bij de huizen te vegen of op de rand van het voetpad zodat het rustig kan smelten.
  • Zorg er zeker voor dat voetgangers altijd door kunnen.
Laatst aangepast op: 03-01-2023 om 13:37