ZENDER

Zender is de naam van de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei. Het is een samenwerkingsverband van 15 gemeentebesturen uit de streek en van diverse partners die vanuit een culturele insteek samenwerken om de leefomgeving van het Pajottenland en de Zennevallei te versterken.

We werken samen mee aan een open, participatieve en duurzame samenleving. Cultuur zien we breed. Voor ons betekent cultuur zoveel als de duurzame impact die we als mensen hebben op onze leefomgeving, gisteren, vandaag en morgen.

Zender bestaat voor de mensen van onze streek. Zender bereikt hen via tal van lokale actoren zoals heemkringen, culturele centra, bibliotheken, netwerkpartners, lokale besturen enzovoort. Ze kijken ook over onze eigen muur heen en werken graag samen met andere sectoren, zoals welzijn, jeugd, milieu, toerisme, enzoverder.

Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei wordt geleid en bestuurd door de raad van bestuur. In de raad van bestuur zetelen voor elke aangesloten gemeente een stemgerechtigd lid en een adviserend lid.
Ontdek hier de raad van bestuur.

Meer info

Meer informatie vind je op de website van Zender.