Zorgnetwerk

Het Zorgnetwerk Pajottenland plus was een gesubsidieerd project (2010-2012) in samenwerking met 5 buurgemeenten (Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal). In Galmaarden wordt het Zorgnetwerk verdergezet omdat dit project een meerwaarde betekent voor onze senioren. Het doel is om de senioren zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving te laten wonen.

Op huisbezoek

Er is een huisbezoek bij alle inwoners die 75 jaar worden. Tijdens het huisbezoek beantwoordt de maatschappelijk assistente van het OCMW de zorgvragen en geeft meer uitleg over de diensten in de gemeente, sociale voordelen/tegemoetkomingen...

Het Sociaal Huis krijgt voor de senioren een gezicht door de huisbezoeken, daardoor gaan de senioren zelf vlugger terug contact opnemen als er noden zijn. Er is ook een nauwe samenwerking met enkele lokale actoren (zoals de seniorenraad) en met de vrijwilligers van het OCMW. Op die manier kunnen welzijnsnoden en behoeften sneller en efficiƫnter opgespoord en aangepakt worden.

Laatst aangepast op: 22-03-2024 om 12:23